Voorkom ziekteverzuim met een preventief medisch onderzoek

preventief medisch onderzoek

Elk bedrijf houdt zich er wel mee bezig: het voorkomen en het verlagen van het ziekteverzuim. Ziekte is niet alleen vervelend voor de werknemer en werkgevers. Het is ook niet leuk voor je collega’s. Het zorgt namelijk voor een verstoring in het werk van je collega’s en het leidt tot extra kosten voor de werkgever. Maar wat kan je er nou aan doen om het ziekteverzuim te kunnen voorkomen en te verlagen? Heb je al aan een preventief medisch onderzoek gedacht?

Wat is een preventief medisch onderzoek?

De naam zegt het waarschijnlijk al. Het is een medisch onderzoek om de gezondheid en levensstijl van je medewerkers in kaart te brengen. Zo krijg jij inzichtelijk wat mogelijk de gezondheidsrisico’s zijn en kan er vroegtijdig op worden ingespeeld. Hiermee motiveer je je medewerkers om hun levensstijl te verbeteren. Werkgevers zijn, conform de Arbowetgeving, verplicht om hun medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Elke medewerker bepaalt uiteindelijk zelf of er gebruik van wordt gemaakt. 

In kaart brengen ziekteverzuim

Door middel van een preventief medisch onderzoek kan er een plan van aanpak worden opgesteld om de levensstijl van de medewerker te verbeteren. De Arbodienst kan hierbij helpen om dit te realiseren. Zo kunnen vervelende gezondheidsrisico’s sneller worden gesignaleerd en eventueel worden voorkomen. Doordat je hier beter op kunt inspelen, zal je ook kosten gaan besparen. Het onderzoek ziet er als volgt uit:

  • Je vult een medische vragenlijst in. Door middel van deze lijst wordt de werkbeleving inzichtelijk.
  • Er vindt een gezondheidscheck plaats van ongeveer 20 minuten. Deze vindt doorgaans plaats op locatie. Hiermee geeft inzicht in o.a. de BMI, cholesterol, bloeddruk, hart-en-vaat functies en lichaamsverhoudingen.
  • Het onderzoek kan eventueel worden uitgebreid met extra modules, mits dit gewenst is. Denk hierbij aan een oogtest, longfunctietest en voedselintoleratietest.